Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 440/119, 521/63

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3902/77

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie preferencyjnej sprzedaży lokali na rzecz najemców

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. 87/6

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/20  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/189/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

10

Zarządzenie nr 0050/188/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sportowej/ul. Spokojnej, stanowiącą część działki nr 670/17

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/187/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie aktualizacji planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Tychy

13

Zarządzenie nr 0050/185/20 Prezydenta Miasta Tychy z 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5649/41, położonej w Tychach przy ul. Kormoranów

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2020 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Armii Krajowej - w Parku Św. Franciszka z Asyżu, stanowiącą część działki nr 2597/153

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej  Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej  MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5569/64

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4502/26

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 689/69, 181/2, 293/59, 180/7, 670/17

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 689/69, 818/5, 1086/2, 181/2, 337/59, 180/7, 670/17

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/175/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania i zasad działania zespołu ds. obsługi modułu do zgłaszania usterek działającego w ramach aplikacji Treespot Tychy i podstrony miasta zglosusterke.umtychy.pl

24

 ZARZĄDZENIE NR 0050/174/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca  2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1472/25

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/172/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu świadczenia usług w ramach portalu „eUrząd – tyski portal informacyjno-płatniczy”

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/9/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu realizacji list osób zakwalifikowanych do najmu, zamiany lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz trybu realizacji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję ( z późn.zm.).

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/62/19 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. 

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca2020r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu  rolnego w 2020r. na terenie Gminy Miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 czerwca. 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 530/15

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 512/87

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 484/246, 485/246, 486/246, 488/246, 489/246, 491/246, 496/233, 497/233, 512/87

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Kopernika stanowiącą część działki nr 4196/26

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/9/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu realizacji list osób zakwalifikowanych do najmu, zamiany lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz trybu realizacji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję ( z późn.zm.)

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wiejskiej

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Słonecznej

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Władysława Jagiełły

Powrót