Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2020r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/152/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/151/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1825/90 i 3875/33

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/149/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/148/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wyszyńskiego stanowiącej działkę nr 1423/32

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5715/103

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5715/103 i 5713/103

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1441/103 i 5902/106

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu miasta Tychy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu i niszczenia kart przydziału do formacji obrony cywilnej działających na terenie miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/140/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 22 w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 0050/114/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad postępowania w sprawie umieszczania reklam poza pasem drogowym na terenie stanowiącym mienie komunalne Miasta Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/95/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2020r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/14/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

Powrót