Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6,  ul. Grota-Roweckiego 25-27-29 i ul. Barona 16 w Tychach, wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Olchowej, stanowiącej część działki nr 585/13 oraz ustalenia czynszu dzierżawnego tej nieruchomości

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej  jako działka nr 4195/92, położonej w Tychach przy ul. Strzeleckiej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych pod nazwą Dom Hospicyjny, z siedzibą w Tychach przy ul. Żorskiej 17

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1467/32

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Poprzecznej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 714/25

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. 3075/72

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1070/120

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2386/24

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2020 roku, na realizację zadania publicznego w 2020 roku

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 rok w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2020 roku ws. zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za 2020 rok

20

Zarządzenie Nr 0050/35/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych osób ubiegających się  o udział w projekcie pn. „Tychy w sieci możliwości” w ramach naboru dodatkowego w okresie utrzymania trwałości projektu

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – nabór dodatkowy – w okresie utrzymania trwałości projektu pn. „Tychy w sieci możliwości”

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tychy ds. Kontroli Zarządczej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie w drodze przetargów  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy lub Skarbu Państwa

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawki czynszowej dla lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Edukacji 11 - Centrum Usług Społecznościowych przeznaczonych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

Powrót