Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/396/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/20  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 grudnia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5859/33

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 grudnia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3919/33

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 grudnia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3728/20

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/391/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/390/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sadowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/386/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia2020 r.w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/385/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Jaśkowickiej, obejmującej działki nr 4302/44, 4303/44, 2315/26 i 4305/26

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/781/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia13 lipca 2010 r. w sprawie dokonywania wydatków z budżetu miasta Tychy oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych miasta Tychy przy użyciu służbowych kart płatniczych

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kompetencji i odpowiedzialności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz sporządzania zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych placówek oświatowych

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 22 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/379/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.ZARZĄDZENIE Nr 0050/380/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/379/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/378/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 26 listopada 2020 r., na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/374/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/373/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego, stanowiącej część działki nr 3633/77

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 44/3

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/369/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia lokali i harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w roku 2021

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/367/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/366/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/210/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 437/49, 421/49, 423/49, 427/49, 429/49, 431/49, 433/49, 724/68, 435/34, 382/19, 731/30

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 98/5

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4199/55 i 3712/55

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sadowej

Powrót