Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 wrzesień 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach - samorządowej instytucji kultury

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/322/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/321/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2019 r. uchylające Zarządzenie w sprawie powołania społecznego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tychy ds. rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej część działki nr 2605/37

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/316/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/237/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach oznaczonej jako część działki nr 125/1

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5275/58

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/19 Prezydenta miasta Tychy z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/310/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 658/13 i 5586/70

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1674/72

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4933/33

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2697/47

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej część działki nr 1459/1

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 149 położonego w Tychach przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2905/1 i 2403/1

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2341/69

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 1459/1 i 1461/1

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 września 2019 roku. w sprawie wysokości stawek czynszu najmu oraz zasad wynajmowania lokali użytkowych – garaży stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4  września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 98/5

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1902/91

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/294/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/293/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 8 sierpnia 2019 r., na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Powrót