Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/204/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/203/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy  na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/202/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/201/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1914/69

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 978/32

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2019 r. W sprawie: wprowadzenia „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” na terenie Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej stanowiącej część działki nr 5267/33

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 1199/122, położonej w Tychach przy ul. Wędkarskiej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3070/26

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/192/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania lokalu - garażu w administrowanie

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup gazu ziemnego w latach 2020 - 2021

 

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w latach 2020 - 2021

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 czerwca 2019 r.  w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr  411/1/, położonej przy ul. Rymarskiej

Powrót