Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1627/74

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/154/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 2219/37, 2216/37, 2379

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 kwietnia  2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 2219/37, 2216/37, 2379

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25  kwietnia 2019 r. w sprawie zamiany zarządzenia nr 0050/103/18 z 27.03.2018 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gminnej stanowiącej część działki nr 3392/24

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz stawki opłaty za korzystanie bez tytułu prawnego z gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 575/474

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/22/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5829/26 i 5830/26, położonej w Tychach przy ul. Kopernika

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu akcji „Kompostujesz – zyskujesz”

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady konkursu dla tyskich szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny"

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 755/70

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 106/68, 2076/109, 364/13, 585/13, 767/70, 766/70  

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 kwietnia  2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4416/37 i 4417/37

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/136/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/135/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16  kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5859/33

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1919/21, położonej w Tychach przy ul. Cyprysowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 2 kwietnia 2019 r., na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, rewitalizacji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/130/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/129/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2018

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2018

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy za rok 2018

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2018

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2018

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia: Zarządzenia Nr 0151/196/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2007r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0050/171/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 maja 2017r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4819/26

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 kwietnia  2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5737/103

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2545/37

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Katowickiej 145

Powrót