Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1423/32

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania na członków Tyskiej Rady Seniorów

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/135/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/405/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do zawarcia umowy w sprawie utrzymania oprogramowania oraz świadczenia asysty technicznej w zakresie działania Systemu Obsługi Stołówek w roku 2018 i w latach następnych na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/73/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 1280

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółki Akcyjnej w Katowicach.

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/63/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego  do Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach prowadzonej przez Miasto Tychy  na rok szkolny 2019/2020

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap”

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 553/9

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1440/1

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/55/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/54/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca nolegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2019 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/243/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2018 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw obsługi spotkania oraz ustalenia wyników wyborów do Tyskiej Rady Seniorów

31

Zarządzenie NR 0050/48/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 lutego 2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 1450/14 i nr 621/16

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2019r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1396/34, położonej w Tychach przy ul. Źródlanej

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

Powrót