Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/433/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/432/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach”

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/431/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/430/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/428/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/427/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Modrzewskiego

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/426/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/425/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/424/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/423/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr:  498/233, 495/246, 484/246, 483/246, 482/246, 481/246, 466/245, 573/245, 368/245, 544/245,

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/422/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/421/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/420/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/418/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 22 listopada 2018 r., na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 22 listopada 2018 r., na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/416/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 921/7  

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/415/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej części działek nr: 921/7 i 297/7

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/414/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej części działek nr 4435/48 i 4436/48

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/413/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Osiedlu „F-6” części działki 1476/57

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 6 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 892/19, 318/19, 396/19

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/410/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń przy ul. Barona 30 na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/409/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/408/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działek nr 1357/120 i nr 1358/120, położonych w Tychach przy ul. Cielmickiej

Powrót