Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/407/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/406/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Piwnej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad postępowania przy ponownym użyciu grobów do chowania na terenie cmentarzy komunalnych w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5859/33

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1055/2   

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2018.r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0087 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/398/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0152 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/397/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0146 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/396/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/394/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 856/788

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzeniewspólnego postępowania w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/391/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4117/73

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1127/41, położonej w Tychach przy ul. Cichej

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu wytworzonych w Urzędzie Miasta Tychy materiałów zawierających informacje niejawne

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/386/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY 15 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczone nr: 1901/91 i 885/66

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/385/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/384/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1054/65

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miastaTychy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0030 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3216/33 o powierzchni 1902 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/379/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0067 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4069/70 o powierzchni 2352 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0041 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2310/33 o powierzchni 1692 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0305 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1102/90 o powierzchni 395 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/376/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0052 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2310/33 o powierzchni 1692 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0084 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4144/33 o powierzchni 833 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymywania infrastruktury przystankowej położonej w pasach drogowych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/373/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr:  4208/33, 3875/33, 1963/52, 2687/47

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w trakcie 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC COP24

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Tychy w 2019 r.

Powrót