Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 październik 2018r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2019

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/369/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/351/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 października 2018r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2018/2019”.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 5479/69, 5481/69, 5449/69, 5483/74, 5418/74, 5633/74

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/367/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/366/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/363/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2019 rok

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 października 2018 r. w sprawie przekazania garażu w administrowanie

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/357/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1457/13, położonej w Tychach przy ul. Murarskiej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/355/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/354/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku pn. „Przeprowadzenie 10 edycji rekomendowanego programu profilaktycznego”

Powrót