Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/813/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/812/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/811/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkoły i zespołów w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/810/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/809/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/808/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/807/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/806/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/805/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/804/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkoły i zespołów w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0151/803/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/802/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości budynkowej położonej w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/801/10 r. PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/800/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Katarzyny Kowalskiej – nauczyciela w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, Pana Bartosza Bielawskiego - nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/799/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych, wzoru wniosku oraz karty oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Powrót