Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/798/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0151/637/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/797/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/796/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 6-8, Stefana Batorego 15-27, Bibliotecznej 19-23

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/795/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Hetmańskiej 7

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/794/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/793/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/792/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 35

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/791/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/790/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Korneli Praus – nauczyciela w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Moniki Mazur – nauczyciela w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Sylwii Wysockiej - Rojek – nauczyciela w Przedszkolu nr 6 w Tychach, Pani Eweliny Durkalec – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Pani Alicji Lempy - Wantuch – nauczyciela w Przedszkolu nr 21 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/789/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Alicji Pośpiech – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C . K. Norwida w Tychach, Pani Katarzyny Staniek - Zdziebko - nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE Nr 0151/788/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Łukasza Iwanowskiego – nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Pani Dominiki Wasilewskiej - Czurczak – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Pana Przemysława Ciukaj - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach, Pani Anny Marzec - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach, Pana Szymona Jurczyńskiego - nauczyciela w Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE Nr 0151/787/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Piotra Klimzy – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach, Pana Jarosława Grochali - nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Pani Moniki Malińskiej - nauczyciela w Zespole Szkół nr 5, Pana Mariusza Aniszewskiego - nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE Nr 0151/786/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Marioli Depty – nauczyciela w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, Pani Edyty Łozowskiej – nauczyciela w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, Pani Elżbiety Urbańskiej - nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/785/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Agnieszki Cender – nauczyciela w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach, Pani Anny Łęszczak - nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, Pani Anny Hanusik - nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, Pana Jana Jończyka - nauczyciela w Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE Nr 0151/784/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Marka Białonia – nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Pani Nikoletty Małek nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C . K. Norwida w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

16

ZARZĄDZENIE Nr 0151/783/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Magdaleny Kaczyńskiej – nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach, Pani Ewy Gembki - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach, Pani Doroty Płotkowskiej - Janas - nauczyciela w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Marioli Freiherr – Trukała - nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

17

ZARZĄDZENIE Nr 0151/782/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0151/781/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie dokonywania wydatków z budżetu miasta Tychy oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych miasta Tychy przy użyciu służbowych kart płatniczych

19

ZARZĄDZENIE NR0151/780/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/779/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2010/2011

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/778/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Powrót