Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/777/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2009/2010

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/776/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/774/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/773/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/772/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku, w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/771/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Likwidacji w Tychach okres od 1 listopada do 31 grudnia 2009 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/770/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/768/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/767/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/766/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0151/765/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/764/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/763/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2010 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/762/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/726/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/758/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spis rolnego w 2009 r. na terenie Gminy Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/757/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2010 r. zmnieniające zarządzenie Nr 0151/454/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 dotyczącego składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/756/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/682/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

Powrót