Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/753/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/752/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/751/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/750/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/749/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie opracowania „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Tychy na potrzeby obronne państwa”

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/746/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/745/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie odwołanla alarmu pzeciwpowodziowego oraz ogłoszenia pogotowla przeciwpowodziowego

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/744/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/743/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/740/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/739/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach

12

ZARZĄDZENIE Nr 0151/738/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0151/737/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/736/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/735/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez miasto Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/735a/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/734/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do realizacji w imieniu Miasta Tychy postanowień umowy dzierżawy nr D4h-612-252/2010 z dnia 25.02.2010 r. zawartej pomiędzy PKP S.A a Gminą Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/733/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Powrót