Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/732/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. wyłączenia dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/731/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/729/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/727/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji pod urządzenia rozrywkowe celem udostępnienia w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/726/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/725/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Jaworek w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/724/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach okres od 1 stycznia do 31 października 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/723/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udostępnienia Radzie Osiedla „Teresa” części działki nr 2422/69

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/722/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Jaworek w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/721/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE Nr 0151/720/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/719/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0151/718/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/717/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/716/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/715/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia sytemu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/714/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/713/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2009

Powrót