Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/573/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/572/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/571/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/570/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/568/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/567/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/566/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/565/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 12 w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/564/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/563/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/562a/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

12

ZARZĄDZENIE Nr 0151/562/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli i szkół

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/561/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/560/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE Nr 0151/559/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Anny Gniewek - nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 w Tychach, Pana Sebastiana Magiery - nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE Nr 0151/558/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Krzysztofa Tomali - nauczyciela w Zespole Szkół nr 4 w Tychach, Pani Sonii Dragon - nauczyciela w Zespole Szkół Sportowych w Tychach, Pani Bożeny Rumińskiej - Kulik - nauczyciela w Zespole Szkół Nr 5 w Tychach, Pani Renaty Saks - nauczyciela w Zespole Szkół Nr 5 w Tychach, Pani Aliny Krzyżanowskiej - nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym w Tychach, Pani Magdaleny Pacuły - nauczyciela w Gimnazjum Nr 4 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

ZARZĄDZENIE Nr 0151/557/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Barbary Jędrzejczyk, Pani Joanny Nowakowskiej, Pani Elwiry Pasternak - nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tychach, Pani Sylwii Szeligi - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach, Pani Magdaleny Wacławek - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach, Pani Joanny Petrykowskiej - nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/556/09PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/555/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

20

ZARZĄDZENIE Nr 0151/554/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Iwony Kazior – nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym w Tychach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót