Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/553/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian budzetu i układu wykonawczego budzetu miasta Tychy na 2009 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/552/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/551/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Małgorzaty Wilczyńskej – nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/550/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Mariusza Bury, Pana Grzegorza Skiby – nauczycieli w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/549/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie wskazania pracownika, który wykonuje czynności w zakresie kierowania Pracownią Planowania Przestrzennego i Architektury w związku z nieobecnością dyrektora jednostki oraz udzielenia pełnomocnictwa do dnia rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/548/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/547/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach do prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z zakresem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/546/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Elżbiety Kozik – nauczyciela w Zespole Szkół Nr 3 w Tychach, Pani Marzeny Profaska - nauczyciela w Zespole Szkół Sportowych w Tychach, Pani Barbary Smolorz - nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Tychach, Pani Eweliny Sosin - nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/545/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Joanny Brzoskiewicz – nauczyciela w Gimnazjum nr 3 w Tychach, Pani Haliny Pokorskiej - nauczyciela w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, Pani Agnieszki Szczęsnej – nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Danuty Wojtas – nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/544/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Marty Ochojskiej – nauczyciela w Przedszkolu Nr 3 w Tychach, Pani Marzeny Szaruga - nauczyciela w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/543/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

12

ZARZĄDZENIE Nr 0151/542/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla:Pana Arkadiusza Gniewek – nauczyciela w Zespole Szkół Nr 7 w Tychach, Pani Joanny Wenklar - nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pani Marty Brzozy - nauczyciela w Zespole Szkół Nr 3 w Tychach, Pana Leszka Doniec - nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 17 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE Nr 0151/541/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pani Ewy Szczepańskiej – nauczyciela w Zespole Szkół Nr 7w Tychach, Pana Roberta Surma – nauczyciela w Zespole Szkół Nr 1 w Tychach, Pani Zofii Lisieckiej - nauczyciela w Zespole Szkół Nr 6 w Tychach, Pana Marcina Strzępek – nauczyciela w Zespole Szkół Sportowych w Tychach, Pana Daniela Kopińskiego - nauczyciela w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/540/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 24/II gruntu przyległego, zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Brzozowej 3-5

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/539/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie terminu składania wniosków na „dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I gimnazjum, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2009/2010

16

ZARZĄDZENIE Nr 0151/538/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla: Pana Pawła Habrajskiego – nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach, Pani Izabeli Bojdy, Katarzyny Fryc, Alicji Grzywnowicz – nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tychach, Pani Agnieszki Solarek – nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 w Tychach, Pani Joanny Gajdy – Dziuby – nauczyciela w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/537/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Powrót