Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/536/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/149/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/535/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2008/2009

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/533/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowokościelnej11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/532/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/531/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/530/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2009 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/529/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/528/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/527/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/526/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach za rok 2008

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/525/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151/515/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. J.Groszkowskiego w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/524/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151/511/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/523/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/522/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/521/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/520/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/519/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/518/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/517/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/516/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/515/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/514/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Powrót