Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/513/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska p. o. dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/512/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zawieszenia Pana Piotra Kołodziejskiego w pełnieniu obowiązków nauczyciela i dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/511/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/510/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/509/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/508/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.05.2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/507/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/506/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowokościelnej 11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/505/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/504/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie odwołania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/503/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/502/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/501/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/500/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/499/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 0151/398/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/498/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/497/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Powrót