Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/496/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu d/s wypracowania koncepcji prywatyzacji hal targowych w Tychach przy ul. Piłsudskiego

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/495/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/494/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/493/09PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/492/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli w Tychach

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/491/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/490/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2009/2010

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/489/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2009 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/488/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wskazania pracownika, który wykonuje czynności w zakresie kierowania Pracownią Planowania Przestrzennego i Architektury w związku z nieobecnością dyrektora jednostki oraz udzielenia pełnomocnictwa na czas nieobecności dyrektora jednostki.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/487/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/486/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/485/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/484/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wskazania pracownika, który wykonuje czynności w zakresie kierowania Pracownią Planowania Przestrzennego i Architektury w związku z nieobecnością dyrektora jednostki oraz udzielenia pełnomocnictwa do dnia 20 kwietnia 2009 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/483/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/197/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0151482/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Powrót