Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/451/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2009 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/449/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/448/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/447/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/446/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XVIII Konferencji Zdrowych Miast Polskich „Interdyscyplinarne działania podejmowane przez gminy ma rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców”

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/445/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stabilizacji i rozwoju przedsiębiorczości w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/444/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

9

ZARZADZENIE NR 0151/443/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/442/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/441/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach – Jaroszowicach przy ul. Miodowej 21 w II przetargu

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/440/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/240/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/439/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/438/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/437/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs na wyłonienie podmiotu, który utworzy i poprowadzi niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Tychach, w budynku byłego Internatu Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji 11

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/436/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2009

Powrót