Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/600/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie powołania likwidatora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/599/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/598/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/597/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/596/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2009 r. w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/245/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/595/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0151/436/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2009

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/594/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmiany składu Zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/593/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2009 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/592/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2009 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/591/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2009 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/590/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/589/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2009 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad umieszczania reklam poza pasem drogowym na terenach stanowiących mienie komunalne miasta Tychy, a także wysokości opłat za umowne korzystanie z tablic reklamowych zainstalowanych na przystosowanych do tego słupach oświetleniowych

Powrót