Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/368/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2008 r. w sprawie odwołania Rady Programowej portalu www.tychy.pl”

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/367/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/366/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, w których zorganizowano stołówki szkolne do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/365/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/364/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/363/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budzetu miasta Tychy na 2008 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/362/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/361/08 PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA TYCHY z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/360/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2008 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. realizacji Projektu e-Tychy, powołanego Zarządzeniem Nr 0152/17/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2007 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/359/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 wrzesnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/358/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2008 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/357/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/356/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach

Powrót