Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/355/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/354/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na „dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2008/2009

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/353/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/352/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/351/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/350/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznycvh zakładów opieki zdrowotnej za I-sze półrocze 2008 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/349/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nt 0151/283/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie udostępniania danych z bazy informatycznej ewidencji ludności miasta Tychy - KSAT

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/348/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2008 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/347/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Brzozowej 12 – 16 a

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/346/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności wspólnej oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ciasnej 10-14

11 ZARZĄDZENIE NR 0151/345/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2008 r.zmieniające zarządzenie nr 0151/231/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 12/V gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czarnieckiego 29-31
12

ZARZĄDZENIE NR 0151/344/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 0151/232/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czarnieckiego 29-31

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/343/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budzetu miasta Tychy na 2008 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/342/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Kariny Kata - nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Tychach, Pani Katarzyny Bula – nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach, Pani Olgi Madoń – nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/341/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli i szkół

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/340/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu miasta Tychy na III kwartał 2008 r.

17

Zarządzenie Nr 0151/339/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 sierpnia 2008  r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawcego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Powrót