Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/338/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/337/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/336/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na III kwartał 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/335/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Iwony Nawrackiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach, Pani Anny Langowskiej – nauczyciela szkoły Podstawowej nr 3 ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/334/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/333/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pana Krzysztofa Pytel - nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, Pani Beaty Najasek i Pana Tomasza Naskręckiego – nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/332/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczergo budżetu miasta Tychy na 2008 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/331/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Krystek nauczyciela w Gimnazjum nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/330/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

Powrót