Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/329/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej "ŚRÓDMIEŚCIE”  Sp. z o.o. w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/328/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2008 r.

3

ZARZADZENIE NR 0151/327/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/326/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/325/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Program Aktywności Lokalnej dla 40 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców osiedla socjalnego Czułów i ich otoczenia.”

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/324/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Rady Osiedla Paprotka

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/323/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2008 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/322/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/321/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/320/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/319/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/318/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach za rok 2007 

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/317/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji członkowi Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/316/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Powrót