Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/300/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/299/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału miasta na strefy w zależności od atrakcyjności lokalizacji i natężenia ruchu handlowego oraz układu komunikacyjnego

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/298/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/297/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/296/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/295/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/294/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/293/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji członkowi Rady Nadzorczej TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. w Tychach

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/292/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sparwie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/291/2008 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/290/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2008/2009

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/289/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Gmina Tychy stanowi organ założycielski

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/288/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawvczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/287/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/286/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/285/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „ŚRÓDMIEŚCIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/284/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/283/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie udostępniania danych z bazy informatycznej ewidencji ludności miasta Tychy - KSAT

19

ZARZĄDZENIE Nr 0151/282/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/281/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/280/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/247/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/279/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 kwietnia 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/278/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały wyłapane na terenie Miasta Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/277/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 276/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

Powrót