Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/275/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/274/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/273/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/272/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/271/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/270/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/245/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/269/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie cofnięcia rekomendacji członkowi Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/268/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie utworzenia elektronicznej skrzynki podawczej i obsługi dokumentów elektronicznych

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/267/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie powołania i organizacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/266/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/265/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009 - 2015

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/264/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 rok

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/263/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2007 rok

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/262/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/261/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/260/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0151/259/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2007

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/258/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót