Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/421/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/223/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/421a/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/420/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/419/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntu

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/418/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2009 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/417/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacvji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/416/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/415/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wspierania Rodziny jako koordynatora działań szkół i instytucji pomocowych

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/414/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/413/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodow i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

11

ZARZADZENIE NR 0151/412/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian ukladu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/411/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2009 roku

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/410/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawvczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/409/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w obszarze pomocy społecznej oraz działalności pożytku publicznego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 408 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/407/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 10 w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/406/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania likwidatora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/405/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/404/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania likwidatora zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/403/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

21

Zarządzenie Nr 0151/402/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2009 roku

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/401/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

23

ZARZADZENIE NR 0151/400/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/399/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/398/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Powrót