Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/381/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/380/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 200 8r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/379/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/378/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2008 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/377/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/376/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/375/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/374/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2008 r.uchylające zarządzenie w sprawie powołania oraz ustalenia zadań i terminów pracy Komisji ds. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół oraz słuchaczy kolegiów

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/373/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2008 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2008/2009

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/372/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2008/2009

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/371/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/300/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe będące własnością Miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/370/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i w ukladzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/369/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

Powrót