Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/176/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/175/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/174/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/173/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/172/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/171/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 września 2007 r.w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/170/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2007 r.w sprawie upoważnienia mgr Doroty Gnacik dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych z terenu miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/169/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/168/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2007 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/167/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 września 2007 roku w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania strategii oświatowej miasta Tychy na lata 2008 - 2013

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/166/07 PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA TYCHY z dnia 3 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

Powrót