Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/165/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/164/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/163/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/162/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/161/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Danuty Kopiec nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/160/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznycgh zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/159/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2007 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/158/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie: tymczasowej siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres remontu Stadionu Zimowego

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/157/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie: rozwiązania Komisji oceniającej wnioski w sprawie przyznawania nagród sportowych

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/156/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/155/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/154/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli i szkół

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/153/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Danuty Kopiec nauczyciela w Zespole Szkół nr 6 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/152/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2007 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/151/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

16

ZARZĄDZENIE Nr 0151/150/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku w obszarze pomocy społecznej

Powrót