Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/149/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczenia

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/148/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju kultury na lata 2008 - 2013

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/147/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipiec 2007 rok w sprawie wytypowania obiektów inżynieryjno-technicznych na terenie miasta Tychy,celem oceny ich stanu technicznego i przydatności oraz ich przygotowania na potrzeby prowadzenia zabiegów sanitarnych oraz specjalnych, w ramach realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/146/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/145/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/217/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia  6 grudnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektów Programów Unii Europejskiej „Socrates Comenius Akcja 1” oraz Leonardo da Vinci

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/144/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/143/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych o niskim stopniu nasłonecznienia

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/142/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/141/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/140/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Nataszy Gładysz nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/139/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Pilszek psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/139a/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2007/2008

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/138/07 PREZYDENTA MIASTA Tychy z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/137/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/136/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Agnieszki Duda – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach, Pani Joanny Rudolf – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach, Pani Izabeli Jazłowskiej i Pani Katarzyny Gwizdalskiej-Zając – nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/136a/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej MPGO „MASTER” Sp.z.o.o. w Tychach

Powrót