Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/135/2007 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w technikum nr 6

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/134/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu „Czujny sąsiad”

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/132/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla: Pani Bogumiły Gowarzewskiej – nauczyciela Przedszkola nr 25 w Tychach, Pani Bogumiły Jankowskiej – nauczyciela Przedszkola nr 21 w Tychach, Pani Danuty Marek – nauczyciela Przedszkola nr 21 w Tychach, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/131/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili Kubis nauczyciela w Zespole Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/130/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/129/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/128/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2007 r.w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/127/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2007 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/126/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu obiektów inżynieryjno-technicznych na terenie miasta Tychy, celem oceny ich stanu technicznego i przydatności do wykorzystania na potrzeby prowadzenia zabiegów sanitarnych oraz specjalnych

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/125/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Inicjatyw Inwestycyjnych

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/124/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/113/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy i przyjęcia tekstu jednolitego

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/123/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Mendzla - Wilk nauczyciela w Zespole Szkół nr 2 w Tychach ubiegającejo się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/122/07 PREZYDENT MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany okresu uzytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości połozonej w Tychach przy ul. Ciasnej 1

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/121/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2007 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/120/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2007r . w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/119/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach za rok 2006

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/118/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia lokalizacji pod urządzenia rozrywkowe celem ich udostępnienia w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/117/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/116/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/115/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2007 r.w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 13/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/114/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Cyganerii 1

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/113/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/112/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

24

Zarządzenie Nr 0151/111/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/110/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie cofnięcia powierzenia zadania doradcy metodycznego kształcenia zintegrowanego nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach Pani mgr Marii Janik

Powrót