Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/109/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian ukladu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/108/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/107/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/106/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/105/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/104/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2007 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/103/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie Parku „Miejskiego” przy Urzędzie Miasta

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/102/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/101/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach 

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/100/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/99/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Oczyszczalnia Ścieków Czułów” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/98/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/97/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/96/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski w sprawie przyznawania nagród sportowych

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/95/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

Powrót