Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/94/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/223/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/93/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/92/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/91/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/90/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/89/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/88/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/87/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/86/07 REZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach – Jaroszowicach przy ul. Miodowej 21

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/85/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. ”Balbina”

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/84/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2007 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/83/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TRUCK – BUS SERVICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/82/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/81/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. „Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów” typu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”, schematu a) – „Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem”, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/79/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/78/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Tychy oraz zasad powołania jej członków, a także ustalenia regulaminu jej działania

Powrót