Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/219/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2008 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/218/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w obszarze pomocy społecznej oraz działalności pożytku publicznego

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/217/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/216/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/215/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia kompetencji i odpowiedzialności w zakresie przekazywania i rozliczania środków finansowych dla placówek oświatowych gminy

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/214/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/213/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/212/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r. 

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/211/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/210/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/209/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/208/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany udziałów właścicieli lokali użytkowych w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy al. marsz. Piłsudskiego 12

13

Zarządzenie Nr 0151/206/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2008 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/205/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółki Akcyjnej

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/204/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie złomowania pojazdu marki Polonez o nr rejestracyjnym SK 3427B stanowiącego własność miasta Tychy

16

Zarządzenie Nr 0151/203/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2008 roku

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/207/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

Powrót