Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/202/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0151/201/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/200/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy Alei Niepodległości 39 – 43

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/199/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Arctowskiego 1 – 1d

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/198/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marioli Stylok nauczyciela w Przedszkolu nr 29 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/197/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ilony Zając nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0151/196/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Przeciwdziałania Narkomanii

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/195/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/194/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określania zasad przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/193/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określania minimalnej stawki czynszowej na najem lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/192/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/191/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/190/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2007r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/189/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. ”Balbina”

Powrót