Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/188/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2007 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/187/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

3

Zarządzenie Nr 0151/186/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/185/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/184/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/183/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 01364/71a/98 z dnia 1 kwietnia 1998 w sprawie ustalenia cennika opłat za reklamy instalowane na terenach i obiektach stanowiących mienie komunalne miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/182/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Tychach, powołanych Zarządzeniem Nr 0151/173/07 z dnia 27 września 2007 r. do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/181/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2007 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2007/2008

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/180/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2007 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2007/2008

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/179/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2007 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/178/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/177/07 PRREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007 r.

Powrót