Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/42/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/41/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/40/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/39/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/38/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/37/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/36/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski na dotację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/35/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. ”Balbina”

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/34/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2007r.w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/33/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2007r.w sprawie: powołania Zespołu opiniującego oferty złożone przez tyskie placówki oświatowe na konkurs "Program działań profilaktycznych"

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/32/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie: utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Tychy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

12

Zarządzenie Nr 0151/31/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na zapewnienie stacjonarnej opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym mieszkańców Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/30/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/29/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2007 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/28/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Sp.z.o.o w Tychach oraz do składu Rady Nadzorczej MPGO „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach

16

ZARZĄDZENIE Nr 0151/27/07PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie: ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w obszarze działalności pożytku publicznego oraz powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu

Powrót