Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/159/05
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 159
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0151/159/05
Tytuł

Zarzadzenie Nr 0151/159/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Nadleśnictwo Kobiór do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2005-08-11
Data wejścia w życie 2005-08-11
Zarządzenie WYKONANE
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMałgorzata Sokołowska
Osoba wprowadzająca informacjęJanuszewska-Kleta Lucyna
  1. 2015-08-26 14:35:53 Tur Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-08-26 14:34:11 Tur Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-07-16 12:07:02 Hawrylak Anita - Edycja istniejącej informacji
Powrót