Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 814/69, 815/69, 816/69, 817/69, 528/13

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Zarządzenia Nr 0050/226/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarcego

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania  Zespołu ds. oceny zadań złożonych w ramach konkursu dla tyskich szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny"

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/136/18 Prezydenta miasta Tychy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Barona 16 w Tychach, wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/328/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr: 3253, 3254, 3358

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów tyskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/320/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 4091/99, położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 2892/35, położonej w Tychach przy ul. Targiela

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 663/49, położonej w Tychach przy ul. Brzozowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/321/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 3 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego w społeczeństwie

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej części działek nr 654/472 i 662/472

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1214/168, położonej w Tychach przy ul. Czarnej

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1658/65 położona w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 1658/65

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1651/65 położona w Tychach przy ul. Pomarańczy

Powrót