Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 9  im. Pluszowego Misia w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/265/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/264/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25  lipca 2018 r. w sprawie: zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050/56/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0186 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4150/33 o powierzchni 1103 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0090 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0304 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1242/64 o powierzchni 784 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0150 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2222/77 o powierzchni 886 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2018r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 22 czerwca 2018 r., na realizację zadań publicznych w 2018 roku

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3772/99

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wschodniej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/252/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfika budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/251/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1809/90

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4190/64 położona w Tychach przy ul. Borowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1809/90

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej KLUB PIŁKARSKI GKS TYCHY S.A. w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – nabór dodatkowy – w okresie utrzymania trwałości projektu pn. „Tychy w sieci możliwości”

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych osób ubiegających się  o udział w projekcie pn. „Tychy w sieci możliwości” w ramach naboru dodatkowego w okresie utrzymania trwałości projektu

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. elektromobilności i paliw alternatywnych

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca  2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0361 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2452/44 o powierzchni 720 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0358 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2452/44 o powierzchni 720 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca  2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0128 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2814/64 o powierzchni 0,0858 ha, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/362/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/213/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 czerwca 2018 r. w  sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdań budżetowychoraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/78/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie „ Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

42

ZARZĄDZENIE Nr 0050/233/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

43

ZARZĄDZENIE Nr 0050/232/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

44

Zarządzenie Nr 0050/231/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

Powrót