Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji pod urządzenia rozrywkowe celem udostępnienia w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania społecznego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tychy ds. rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0050/228/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028 

4

Zarządzenie Nr 0050/227/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

Zarządzenie Nr 0050/226/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018

6

Zarządzenie Nr 0050/225/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r. w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 5620/70

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0050/221/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2545/37

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2383/84

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz Rzeki Gostyni w Tychach – etap II

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0097 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4144/33 o powierzchni 833 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia15 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,02626 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1102/90 o powierzchni 395 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TYSKI SPORT S.A. w Tychach

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/211/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/210/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/100/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach oraz uchylenia zarządzenia nr 0050/97/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/206/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/205/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/44/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 366/26 położonej przy ul. Brzoskwiniowej ograniczonym prawem rzeczowym

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/199/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/198/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 206/7 położonej przy ul. Brzoskwiniowej ograniczonym prawem rzeczowym

Powrót