Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

Zarządzenie Nr 0050/194/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie czynności związanych z włączeniem gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 116 położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wskazania osoby do Zarządu Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/189/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/188/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Grota Roweckiego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/186/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 366/26 położonej przy ul. Brzoskwiniowej ograniczonym prawem rzeczowym

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wiejskiej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wiejskiej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK  w Tychach w trakcie festiwalu INDUSTRIADA 2018

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie bezpłatnych przewozów na niektórych liniach komunikacyjnych organizowanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego Miasto Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działek nr 631/30, 1965/83

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 749/474

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050/179/13 z dnia 31.07.2013 r.  w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji części działek nr 5691/70 i 5696/70

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 613/2 i 327/2 położone w Tychach przy ul. Rybnej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działkach nr 613/2 i 327/2

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 857/2 położona w Tychach przy ul. Rybnej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 857/2

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 862/2 położona w Tychach przy ul. Rybnej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 862/2

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/171/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychyna 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/170/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Borowej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy Placu Wolności

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2129/34 położona w Tychach przy ul. Nowokościelnej oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właściciela działki przyległej ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 2129/34

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Nowokościelnej

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 585/1 oraz 590/5

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 420/41

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia jednostek i spółek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w latach 2019 - 2020

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/73/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok na rok szkolny 2017/2018

Powrót