Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działki nr: 4157/68, 4159/68, 4161/68, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2018 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/299/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/298/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/297/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy.

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/293/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 wrzesień 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2017r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Miasta Tychy do udziału we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolniej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w latach 2018-2020

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/291/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów tyskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/288/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 1390/32, położonej w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle’a oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego do I przetargu

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/286/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1974/83

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3322, 948/35, 4018/93, 4021/95

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/283/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/282/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

Powrót