Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5829/59 położona w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/174/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Przeciwdziałania Narkomanii

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/169/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/17  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 1347/32

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1810/90

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2833/99

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie: odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach i zmiany Zarządzenia Nr 0050/56/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2017 r

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/160/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do po raz trzeci wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie bezpłatnych przewozów na niektórych liniach komunikacyjnych organizowanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego Miasto Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 892/19

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14 im. Marii Montessori w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap II.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 04 maja 2017r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Powrót