Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki nr 4303/21 i 4299/23

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/11/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 420/5

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/105/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/104/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części działki nr 5639/58 położonej przy ul. Nałkowskiej ograniczonym prawem rzeczowym

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Przemysłowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/383/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2016 rok

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2017r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  działki nr 433

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki nr 762/1, 763/1, 801/1

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 28 lutego 2017r., na realizację zadań publicznych w 2017 roku

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2017 r.w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację  programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęcia regulaminu jej pracy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej  w Tychach – etap I.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek nr 1078/120 i 1358/120, położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego do I przetargu

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2017r.w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Arctowskiego 1-1d

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 718/132

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod boisko przy ul. Sportowej w Tychach

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/81/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/80/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1251/40, 1282/90

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 380/91

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2017 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 5287/70

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2017/2018

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie na rok szkolny 2017/2018 do klas czwartych i siódmych w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/68/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 03 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2017

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2017

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3552/99

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Powrót