Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1971/83

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz Gminy ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na nieruchomości prywatnej ozn. nr 5613/73 położonej przy ul. Przepiórek

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, obejmującej działkę nr 1997/87, położonej w Tychach przy ul. Budowlanych, na rzecz jej użytkownika wieczystego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/269/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/268/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/146/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przekazania Osiedlu "Stare Tychy" działki nr 2812/86

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/168/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania Osiedlu "Stare Tychy" części działki nr 1291/64, położonej w Tychach, przy ul. Damrota

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/68/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2016 r.w sprawie przekazania na cele statutowe Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 256

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 864/7

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2540/49

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5745/56 położona w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/63/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przekazania na cele statutowe Miejskiemu  Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3216/33 o powierzchni 1902 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4736/56 położona w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4779/90

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3216/33 o powierzchni 1902 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3216/33 o powierzchni 1902 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie  bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 750/446 położona w Tychach przy ul. Harcerskiej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 985/30, 989/43, 991/43

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 718/132

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/247/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3968/68, 3970/68, 1886/68

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 3427/85 oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

35

ZARZĄDZENIE Nr 0050/242/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE Nr 0050/241/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

37

ZARZĄDZENIE Nr 0050/240/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1055/177 położona w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 3772/99

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki ozn. nr 2402/143

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3968/68, 1883/68

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1942/32 położona w Tychach przy ul. Żarnowieckiej

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy – etap pierwszy

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2814/65 o powierzchni 858 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/226/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Powrót